Inramning av föremål

Tredimensionell inramning

Exempel på lådinramning med distanslist.