Inramning med distanslist

Lådinramning

Exempel på inramning med distanslist